Το site mavrakis.gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικους/-ες.

Περιέχει προβολή και παρουσίαση αλκοολούχων ποτών

 

Mavrakis.gr site contains presentation of alcohol products. Entry is only allowed to people over 18 years of age.


Προχωρήστε ΜΟΝΟ αν είστε πάνω από 18.

Enter only if you are over 18.
Αν είστε κάτω από 18 παρακαλούμε αποχωρήστε.

if you are under 18 you are kindly asked to leave.

 

 

   
   


Ναι είμαι άνω των 18

 Yes I am over 18

 

Όχι είμαι κάτω των 18
No I am under 18